Elfa hyllor är otroligt mångsidiga, de kan varieras efter egna behov, och även när de är monterade på väggen så är de enkla att flytta om och ändra på. Vi ska gå igenom två olika varianter. De som är hängande skenor som hakas på en bärlist, och de där skenorna skruvas fast direkt i väggen. Det första du behöver göra är att ta reda på vilken typ av väggar du har. Tillvägagångssättet skiljer sig mellan gips och betong.

Hängandes från bärlist.

GIPS

Det finns många olika infästningsalternativ, nedan beskriver vi en vanlig metod där vi använder metallexpander

Steg 1:
Du behöver skruvdragare, expandertång, expanderplugg.

För bästa resultat rekommenderar vi även att använda: Multidetektor, Laser/Vattenpass

Steg 2:
Markera upp var du vill ha din bärlist. Den placeras horisontellt på väggen, där den sitter blir den högsta punken som du kan ha hyllplan på, men för bäst viktfördelning så bör de hängas en liten bit där under. Använd med fördel en laser/vattenpass för att säkerställa ett rakt montage.

Steg 3:
Borra hål i markeringarna med skruvdragaren, använd ett borrstål som är samma diameter som expandern, vi hjälper dig att välja rätt i våra bodar.

Steg 4:
Sätt in dina metallexpanders i de borrade hålen, använd expandertången för att dra ut skruven som sitter i, den kommer då fälla ut sig på baksidan av väggen och få fäste.

Steg 5:
När metallexpandern sitter ordentligt, skruva ur skruven och håll bärlisten på plats, skruva i skruvarna igen. Dra åt tills du känner att listen sitter stadigt men överdra inte skruven, då kan expandern ha sönder gipset. Skenorna hakar du sedan bara direkt på listen. För bäst viktfördelning så bör du hänga dem mellan skruvarna och inte direkt på.

Steg 6:
Haka på dina hyllkonsoler på skenorna, de är lätta att flytta runt efter smak. När du är nöjd lägger du på dina hyllplan och skruvar latt fast dem med medföljande skruv underifrån.

BETONG

Steg 1:
Du behöver skruvdragare, borrhammare, hammare, skruv och plugg.

För bästa resultat rekommenderar vi även att använda: Multidetektor, Laser/Vattenpass

Steg 2:
För att undvika att borra i el eller vattenledningar använder du en multidetektor.

Steg 3:
Markera upp var du vill ha din bärlist. Den placeras horisontellt på väggen, där den sitter blir den högsta punken som du kan ha hyllplan på, men för bäst viktfördelning så bör de hängas en liten bit där under. Använd med fördel en laser/vattenpass för att säkerställa ett rakt montage.

Steg 4:
Använd borrhammaren för att borra ditt hål. Det är viktigt att borrstålet har samma diameter som pluggen, vi hjälper dig att välja rätt i våra bodar.

Steg 5:
Slå in pluggen med hammaren och skruva därefter fast bärlisten. Skenorna hakar du sedan bara direkt på listen. För bäst viktfördelning så bör du hänga dem mellan skruvarna och inte direkt på.

Steg 6:
Haka på dina hyllkonsoler på skenorna, de är lätta att flytta runt efter smak. När du är nöjd lägger du på dina hyllplan och skruvar latt fast dem med medföljande skruv underifrån.

Väggskenor

Elfas vägskenor är utformade så att det blir ett avstånd mellan vägg och utsidan av skenan, detta kan göra det lite klurigt att fästa i vissa material.

GIPS

Det finns många olika infästningsalternativ, nedan beskriver vi en vanlig metod där vi använder skivplugg med en distans på. Detta för att fylla ut avståndet som finns mellan skena och vägg.

Steg 1:
Du behöver skruvdragare, skivplugg med distans, bitshållare och bits.

För bästa resultat rekommenderar vi även att använda: Multidetektor, Laser/Vattenpass

Steg 2:
Markera var du vill ha dina skenor, det finns olika många skruvhål beroende på hur lång skena du har valt. Ju fler fästpunkter, desto mer vikt klarar de av. Använd med fördel en laser/vattenpass för att säkerställa ett rakt montage.

Steg 3:
Borra hål i markeringarna med skruvdragaren, använd ett borrstål som är samma diameter som skivpluggen, vi hjälper dig att välja rätt i våra bodar.

Steg 4:
Ta ut skruvarna ur dina skivplugg och pta sedan in pluggen i de borrade hålen så bara distansen sticker ut.

Steg 5:
När alla plugg sitter i hålen så håller du skenorna på plats över fästpunkterna. Sätt i dina skruvar i pluggen och dra åt dem tills de nyper tag och tar stopp.

Steg 6:
Haka på dina hyllkonsoler på skenorna, de är lätta att flytta runt efter smak. När du är nöjd lägger du på dina hyllplan och skruvar latt fast dem med medföljande skruv underifrån.

BETONG

När det kommer till att fästa i betång så behövs det universalplugg, dessa kommer tyvär inte med distans på, det måste skaffas separat.
Steg 1:
Du behöver skruvdragare, borrhammare, hammare, skruv, plugg och distans.

För bästa resultat rekommenderar vi även att använda: Multidetektor, Laser/Vattenpass

Steg 2:
För att undvika att borra i el eller vattenledningar använder du en multidetektor.

Steg 3:
Markera var du vill ha dina skenor, det finns olika många skruvhål beroende på hur lång sken du har valt. Ju fler fästpunkter, desto mer vikt klarar de av. Använd med fördel en laser/vattenpass för att säkerställa ett rakt montage.

Steg 4:
Använd borrhammaren för att borra ditt hål. Det är viktigt att borrstålet har samma diameter som pluggen, vi hjälper dig att välja rätt i våra bodar.

Steg 5:
Slå in alla plugg med hammaren. Trä sedan in dina skruvar i de fästhål som du har valt, och peta på distansen på skruvarna. Håll skenan på plats och skruva därefter fast skenorna igenom distans och plugg.

Steg 6:
Haka på dina hyllkonsoler på skenorna, de är lätta att flytta runt efter smak. När du är nöjd lägger du på dina hyllplan och skruvar latt fast dem med medföljande skruv underifrån.

Är du osäker kan du alltid fråga en donare i någon av verktygsbodarna, ringa eller prata med oss i chatten.

Hyra tjänst eller verktyg?

Skriv i chatten för att boka verktyg och tjänster.